'Maak werk van een betere nazorg voor kankerpatiënten’

 
Kankerpatiënten blijven ook na hun behandeling kampen met pijn, vermoeidheid, angst geheugenproblemen enz. Hun leven opnieuw oppikken op professioneel vlak of binnen het gezin, gaat tot jaren na hun behandeling moeilijker dan verwacht, zo blijkt uit het nieuwste onderzoeksrapport van Kom op tegen Kanker.
 

Kom op tegen Kanker vraagt dat de controles na de behandeling zich voortaan ook focussen op de levenskwaliteit van patiënten en de mogelijke neveneffecten van de behandeling. ‘Daarnaast zouden patiënten al tijdens het behandelingsproces beter voorbereid moeten worden op de fase na de behandeling en moet er werk worden gemaakt van een betere doorverwijzing naar de juiste zorgverleners’, zegt Hans Neefs, expert Kankerzorg bij Kom op tegen Kanker.

Op basis van zijn nieuwste onderzoeksrapport formuleert Kom op tegen Kanker een aantal aanbevelingen voor beleidsmakers en zorgverleners:

1. De controles mogen niet beperkt blijven tot een medische controle of de tumor terugkomt. Er moet systematisch aandacht zijn voor de levenskwaliteit van de patiënt en de mogelijke neveneffecten die hij nog ondervindt. Er is vaak te weinig aandacht en begrip voor de problemen van kankeroverlevers bij zorgverleners. Daarom moet tijdens de opleiding en in bijscholingen voor (para)medici en oncopsychologen voldoende aandacht aan de mogelijke neveneffecten van de behandelingen besteed worden.

2. Patiënten moeten op het einde van hun behandeling goed voorbereid worden op de fase na de behandeling. Ze moeten voldoende informatie krijgen over de mogelijke neveneffecten en wat ze er zelf aan kunnen doen.

3. Patiënten moeten worden doorverwezen naar zorgverleners met de juiste expertise in de thuiszorg voor problemen na de behandeling. Vandaag moeten ze vaak zelf op zoek gaan naar zorgverleners, maar die vinden ze niet altijd. ‘Daarom moeten op regionaal niveau afspraken worden gemaakt en samenwerkingsverbanden of -netwerken tussen expertisecentra, regionale ziekenhuizen en de thuiszorg worden opgezet’, zegt Jean-Jacques Cassiman, voorzitter van Kom op tegen Kanker. ‘Dat zal de overgang van behandeling naar nazorg bevorderen. Kom op tegen Kanker vraagt dat er werkgroepen van experts en ervaringsdeskundigen worden opgericht om dat proces te begeleiden.’

4. Fysieke en psychosociale neveneffecten moeten systematisch opgevolgd worden tijdens en na de behandeling. Een vroegtijdige detectie van patiënten met een hoog risico op bijwerkingen laat toe om hen proactief nazorg op maat aan te bieden.

Rapport overhandigd aan Vandeurzen en De Block
Om die aanbevelingen kracht bij te zetten zal Kom op tegen Kanker het komende jaar in samenspraak met kankeroverlevers, zorgverleners en andere experts verdere aanbevelingen uitwerken om de re-integratie en de levenskwaliteit van kankerpatiënten na hun behandeling te verbeteren. Eerder werd het onderzoeksrapport al officieel overhandigd aan ministers Maggie De Block en Jo Vandeurzen.

Dat het thema leeft onder kankeroverlevers blijkt uit het aantal reacties dat binnenstroomde nadat we kankeroverlevers opgeroepen hadden hun ervaringen te delen over hun leven na kanker. ‘In totaal reageerden 782 mensen, het hoogste aantal reacties dat we ooit al op een oproep hebben gekregen’, zegt Hans Neefs, expert Kankerzorg. Een van de reacties kwam van An die nog steeds last heeft van libidoverlies, gewrichtspijnen, concentratieproblemen enz. drie jaar nadat ze de diagnose borstkanker kreeg.

Download het volledige rapport.

 

uit: Kom op tegen Kanker Infoflits september 2017

16th Annual Symposium organized by the Belgian Association for Neuro-Oncology

Controversies in Skull Base Tumours

 

Date: 1st of December 2017

Venue: Dolce La Hulpe

For more information and the programme click here.

 

This event is not organized by ABRO-BVRO.

Attachments:
Download this file (2017.10.13_2017 brochure final.pdf)BANO 16th annual symposium[ ]240 kB
Le centre Joliot Curie à Saint Martin Boulogne, Nord Pas de Calais cherche un Radiothérapeute
  • temps plein
  • installation libérale
  • le centre possède  2 TOMO, 1 accélerateur linéaire, un Cyberknife en phase d’installation
  • Potentiel d’activité d’environ 1 500 patients/an
  • Activité assurée, importante activité cancérologique au sein de l’établissement 
  • Situé en zone littorale
  • Equipe dynamique avec 4 radiothérapeutes, un oncologue, et 9 radiologues

Site : http://www.radiologie-radiotherapie.fr/equipe-medicale.php

Radiation oncologist: open this vacancy in a pdf or visit the website of the hospital.

 

Radiation oncologist in training: open this vacancy in a pdf or visit the website of the hospital.

 

Quatrième congrès de l’Association Francophone des Infirmiers et des Technologues Exerçant en Radiothérapie Belge

Echange de pratiques, amélioration de techniques

 

Date:       25 November 2017

Location: Haute Ecole Louvain en Hainaut, site de Gilly
                27 Rue de l'hôpital
                6060 Gilly

 

>> Poster of the congress

>> Programme of the congress

>> Registration: click here to be redirected to the website afiter.be where you will find the registration form.

 

 

This event is not organized by ABRO-BVRO.

Page 1 of 15

Belgische Vereniging voor Radiotherapie-Oncologie vzw | Association Belge de Radiothérapie-Oncologie asbl | Siège social - Hoofdkantoor : GBS - VBS, avenue de la Couronne, 20 – Kroonlaan, 20
1050 BRUXELLES – 1050 BRUSSEL,BELGIUM, National Number : 425.705.482, TVA -VAT : BE0.425.705.482

Website by WEBWEAVER.be | Privacy Policy