Dear colleagues, dear friends,

We kindly invite you to block the date of December 15th in your respective calendars as we will be celebrating  - through a symposium  - the contribution of Prof Stefaan Vynckier to the Medical Physicists’ profession, to the St Luc University hospital radiotherapy department and to the scientific and international community.

2017.11.20 Invitation Symposium SV

This symposium will be held in the Auditoires Roi Baudouin (click on hyperlink for more information on the localisation of the auditorium).

May we please ask you to RSVP before November 29th by sending an e-mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

We hope to see you on December 15th!

All the very best,

Françoise Vanneste, Jean-Marc Denis, Antoine Delor, Nathalie De Patoul, Vincent Roosen, Filipe Teixeira Calcarao, Edmond Sterpin, Séverine Rossomme, Maxime Coevoet, Emmanuel Bonnarens, Benjamin Gougeon, Serge Gerrits and Aude Vaandering

'Maak werk van een betere nazorg voor kankerpatiënten’

 
Kankerpatiënten blijven ook na hun behandeling kampen met pijn, vermoeidheid, angst geheugenproblemen enz. Hun leven opnieuw oppikken op professioneel vlak of binnen het gezin, gaat tot jaren na hun behandeling moeilijker dan verwacht, zo blijkt uit het nieuwste onderzoeksrapport van Kom op tegen Kanker.
 

Kom op tegen Kanker vraagt dat de controles na de behandeling zich voortaan ook focussen op de levenskwaliteit van patiënten en de mogelijke neveneffecten van de behandeling. ‘Daarnaast zouden patiënten al tijdens het behandelingsproces beter voorbereid moeten worden op de fase na de behandeling en moet er werk worden gemaakt van een betere doorverwijzing naar de juiste zorgverleners’, zegt Hans Neefs, expert Kankerzorg bij Kom op tegen Kanker.

Op basis van zijn nieuwste onderzoeksrapport formuleert Kom op tegen Kanker een aantal aanbevelingen voor beleidsmakers en zorgverleners:

1. De controles mogen niet beperkt blijven tot een medische controle of de tumor terugkomt. Er moet systematisch aandacht zijn voor de levenskwaliteit van de patiënt en de mogelijke neveneffecten die hij nog ondervindt. Er is vaak te weinig aandacht en begrip voor de problemen van kankeroverlevers bij zorgverleners. Daarom moet tijdens de opleiding en in bijscholingen voor (para)medici en oncopsychologen voldoende aandacht aan de mogelijke neveneffecten van de behandelingen besteed worden.

2. Patiënten moeten op het einde van hun behandeling goed voorbereid worden op de fase na de behandeling. Ze moeten voldoende informatie krijgen over de mogelijke neveneffecten en wat ze er zelf aan kunnen doen.

3. Patiënten moeten worden doorverwezen naar zorgverleners met de juiste expertise in de thuiszorg voor problemen na de behandeling. Vandaag moeten ze vaak zelf op zoek gaan naar zorgverleners, maar die vinden ze niet altijd. ‘Daarom moeten op regionaal niveau afspraken worden gemaakt en samenwerkingsverbanden of -netwerken tussen expertisecentra, regionale ziekenhuizen en de thuiszorg worden opgezet’, zegt Jean-Jacques Cassiman, voorzitter van Kom op tegen Kanker. ‘Dat zal de overgang van behandeling naar nazorg bevorderen. Kom op tegen Kanker vraagt dat er werkgroepen van experts en ervaringsdeskundigen worden opgericht om dat proces te begeleiden.’

4. Fysieke en psychosociale neveneffecten moeten systematisch opgevolgd worden tijdens en na de behandeling. Een vroegtijdige detectie van patiënten met een hoog risico op bijwerkingen laat toe om hen proactief nazorg op maat aan te bieden.

Rapport overhandigd aan Vandeurzen en De Block
Om die aanbevelingen kracht bij te zetten zal Kom op tegen Kanker het komende jaar in samenspraak met kankeroverlevers, zorgverleners en andere experts verdere aanbevelingen uitwerken om de re-integratie en de levenskwaliteit van kankerpatiënten na hun behandeling te verbeteren. Eerder werd het onderzoeksrapport al officieel overhandigd aan ministers Maggie De Block en Jo Vandeurzen.

Dat het thema leeft onder kankeroverlevers blijkt uit het aantal reacties dat binnenstroomde nadat we kankeroverlevers opgeroepen hadden hun ervaringen te delen over hun leven na kanker. ‘In totaal reageerden 782 mensen, het hoogste aantal reacties dat we ooit al op een oproep hebben gekregen’, zegt Hans Neefs, expert Kankerzorg. Een van de reacties kwam van An die nog steeds last heeft van libidoverlies, gewrichtspijnen, concentratieproblemen enz. drie jaar nadat ze de diagnose borstkanker kreeg.

Download het volledige rapport.

 

uit: Kom op tegen Kanker Infoflits september 2017

Quatrième congrès de l’Association Francophone des Infirmiers et des Technologues Exerçant en Radiothérapie Belge

Echange de pratiques, amélioration de techniques

 

Date:       25 November 2017

Location: Haute Ecole Louvain en Hainaut, site de Gilly
                27 Rue de l'hôpital
                6060 Gilly

 

>> Poster of the congress

>> Programme of the congress

>> Registration: click here to be redirected to the website afiter.be where you will find the registration form.

 

 

This event is not organized by ABRO-BVRO.

Systemic treatment        (together with BSMO)

24/03/2018

EORTC headquarters

 

Chairs: J.-F. Baurain + P. Ost

09:00 – 09:45

Cancer chemotherapy

S. Rottey (UZ Gent)

09:45 – 10:30

Immunotherapy

J.-F. Baurain (UCL St.-Luc)

10:30 – 10:45

Coffee break

 

10:45 – 11:30

Targeted therapies

J.-F. Baurain (UCL St.-Luc)

11:30 – 12:15

Interactions between radiation therapy, immunotherapy and hormonal therapy

P. Ost (UZ Gent)

 

The AFCN/FANC has attributed 3 hours to Radiation Oncologists for the required continuous education in radiation protection of the patient.

 

Registration deadline: March 15, 2018

Urological oncology: bladder, testis, penis

24/02/2018

Hof Ter Musschen

 

Chair: V. Fonteyne

09:00 – 09:30

Penile cancer

 V. Fonteyne (UZ Gent)

09:30 – 10:30

Testicular cancer

09:30 – 09:55

Place of radiotherapy in testicular cancer

 G. De Meerleer (UZ Leuven)

09:55 – 10:20

Place of chemotherapy in testicular cancer  B. Sautois (CHU de Liège)

10:20 – 10:30

Discussion  

10:30 – 10:45

Coffee break

 

10:45 – 12:00

Bladder cancer

10:45 – 11:05

Bladder cancer: place of surgery

 K. Decaestecker (UZ Gent)

11:05 – 11:30

Bladder cancer: place of radiotherapy

 V. Fonteyne (UZ Gent)

11:30 – 11:50

Bladder cancer: place of chemotherapy and immunotherapy  D. De Maeseneer (UZ Gent)

11:50 – 12:00

Discussion  

 

The AFCN/FANC has attributed 3 hours to Radiation Oncologists for the required continuous education in radiation protection of the patient.

 

Registration deadline: February 15, 2018

Page 9 of 20

Belgische Vereniging voor Radiotherapie-Oncologie vzw | Association Belge de Radiothérapie-Oncologie asbl | Siège social - Hoofdkantoor : GBS - VBS, avenue de la Couronne, 20 – Kroonlaan, 20
1050 BRUXELLES – 1050 BRUSSEL,BELGIUM, National Number : 425.705.482, TVA -VAT : BE0.425.705.482

Website by WEBWEAVER.be | Privacy Policy